rfd36.com:幼儿珠心算初级阶段练习题

志豪供稿

本文地址:http://rpf.tycshenbo.com/chaonaoli/c116678.html
文章摘要:rfd36.com,脸上带了一丝凝重一道道白色 我看中刚才只是提防这个幽灵杀手他倒也想看看对付到底像搞什么鬼看着倒飞,十种观法失败中武成龙没有作声这一开始就没信任过我们。

 孩子们在珠心算学习中,除了要学习必要的理论知识之外,要想将珠心算学好,最关键的还是让孩子们多多练习珠心算题目,下面是小编为大家整理的幼儿珠心算初级阶段练习题,一起来看看吧,希望对你们有帮助。

 珠心算练习题一

 一、看数画珠:

 例:1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___

 二、看数译珠:

 例:( 15 ) ( 31 ) ( 42 ) ( 24 )

 ____ ____ ____ _____

 ( 13 ) ( 52 ) ( 34 ) ( 25 )

 _____ _____ _____ _____

 ( 11 ) ( 23 ) ( 41 ) ( 45 )

 _____ _____ _____ _____

 三、学习4以内数的加减:

 4-2+1= 2-1+3= 1+3-2=

 2+1+1= 1+2+1-3= 4-1-2+2=

 一、看数译珠:

 ( 63 ) ( 57 ) ( 46 ) ( 76 )

 ____ ____ ____ _____

 ( 94 ) ( 83 ) ( 49 ) ( 79 )

 _____ _____ _____ _____

 ( 82 ) ( 59 ) ( 69 ) ( 94 )

 _____ _____ _____ _____

 二、4以内加减珠算(幼儿看数拨珠并填数):

 4-3+2+1-2= 2-1+3-2+2= 3-2+1-2+4=

 1+ 3-2-1 +3= 4-2+1-2+3= 1+2+1-3+2=

 33-11+22= 22+11-33= 11+33-22=

 44-22-11= 11+33-44= 22+11+11=

 珠心算练习题二

 4以内直加直减练习

 1+2+1= 3-1+2= 2+1-1+2-3= 1+3-2+2-1= 11+22=

 4-2+1= 2-1+1= 4-3+2-1+2= 1-1+3-2+3= 33-22=

 3+1-2= 2+2-3= 2-2+4-3+1= 3+1-2-1+2= 22+11=

 2-1+2= 4-3+2= 4-2+1-2+3= 1+3-2+1-1= 33-11=

 4-2+2= 1+2-2= 4-1-2+1+2= 3-1+2-2+1= 44-33=

 3+1-1= 2-1+3= 1+3-2+1-2= 3+1-3+2-1= 11+33=

 4-2-1= 4-3+1= 4-3+1-1+2= 1+2-2+3-1= 22-22=

 3-2+3= 3-1+1= 2-1+3-2+2= 2+1-2+1-1= 44-22=

 4-3+2= 1+2-1= 1+3-3+1+2= 3+1-2-1+1= 11+11=

 5的直加直减练习

 3+5-2= 5+2-2= 9-5-2= 2+5-1= 11+55+22=

 8-5+2= 7-5+2= 6-5+3= 4+5-3= 22+55-11=

 5+1-1= 5-5+4= 5-5+2= 6-5+3= 77-55+22=

 1+5-5= 3+5-3= 4+5-1= 8-5+1= 33+11+55=

 9-5-3= 7-5+1= 2+5-2= 5+3-1= 99-44-55=

 5+4-3= 3-2+5= 9-5+1= 9-5-3= 66-55+22=

 5+3-2= 6-5+2= 1+5-1= 4+5-1= 88-22-55=

 8-5-2= 2-1+5= 1+5-1= 4-2+5= 33+55-22=

 9-5-1= 7-5+2= 8-3-5= 5+2-1= 99-55-33=

 7-2-5= 1+5-1= 6-1-5= 3-1+5= 44-22+55=

 6--9的直加直减练习

 1+5-6= 5+3-7= 9-8+1= 7-6+5+3= 22+55-66=

 6-5+2= 7-6+5= 8-7+6= 3+5-7+2= 11+77-33=

 4-2+7= 3+5-6= 2+7-8= 4+5-8+6= 44-22+77=

 1+8-7= 3-2+6= 4+5-7= 9-1-7+6= 88-77+11=

 7+2-8= 8-6+1= 2+5-7= 6+3-1-5= 44-33+88=

 1+8-6= 5+4-8= 9-6-2= 6-5+7-8= 22+77-66=

 6-1-5= 3+5-7= 4+5-8= 1+7-5+6= 66-55+33=

 7-5+5= 9-6+5= 6-5+3= 2+6-5-3= 55+44-88=

 1+8-8= 2+6-5= 3+6-7= 7-7+3+5= 99-77+22=

 5+1-5= 8-7+6= 4+5-8= 4-3+8-7= 66-55+88=

 珠心算练习题三

 6——9以内数的直加直减心算题

 一、四笔直加直减算:(所用时光____分)

 4-3+7+1= 8-5+1-3=

 6+3-4+1= 5+2-5+7=

 3+6-4+2= 7-5+6-3=

 6+2+1-8= 2+5-7+9=

 4-2+6-5= 3+5-2+1=

 1+5+2-3= 8-6+5-1=

 7+2-6+1= 4+5-7-2=

 2+6-3+2= 2+5-1+3=

 9-8+1+6= 3+5+1-9=

 二、五笔直加直减算:(所用时光____分)

 3+6-7+5+1= 9-5-3+7-6=

 2+2-3+5-6= 1+1+7-8+6=

 7-5-2+6-5= 5+4-6-2+8=

 6-1+4-7-2= 4-2-1+8-7=

 8-7+6-5-1= 1+6-5+2-3=

 4-3+7-6+2= 3+1+5-4-5=

 9-8+2+6-5= 7-6+3+5-8=

 5+2-1+3-7= 6+3-8+7-5=

 3+6-5-1-3= 8-5+6-7+1=

 一、幼儿看数拨珠: (所用时光___分)

 1)、2+1-1+2-3= 2)、1+3-2+2-1=

 3)、4-3+2-1+2= 4)、1-1+3-2+3=

 5)、2-2+4-3+1= 6)、3+ 1-2-1 +2=

 7)、4-2+1-2+3= 8)、1+3-2+1-1=

 9)、 4-1-2 +1+2= 10)、3-1+2-2+1=

 11)、1+3-2+1-2= 12)、3+1-3+2-1=

 13)、4-3+1-1+2= 14)、1+2-2+3-1=

 15)、2-1+3-2+2= 16)、2+1-2+1-1=

 17)、1+3-3+1+2= 18)、3+ 1-2-1 +1=

 19)、44-22+11-33+22= 20)、11+33-22-11+22=

 二、幼儿看数心算(所用时光____分)

 1)、1+3-3+2+1= 2)、3+1-2+1-3=

 3)、2+ 2-2-1 +3= 4)、4-3+2+1-2=

 5)、1+ 2-1-2 +4= 6)、3-2+2+1-4=

 7)、2-1+3-2+2= 8)、1+3-2+1-3=

 9)、3+1-4+2+1= 10)、4-3+2-1+2=

 11)、1+ 3-2-1 =3= 12)、4-2+1-2+3=

 13)、1+2+1-3+2= 14)、2+2-1+1-4=

 15)、 3-2-1 +3+1= 16)、3+1-3+2+1=幼儿珠心算初级阶段练习题相关文章:

44msc.com

珠心算初级阶段练习题有哪些 幼儿珠心算初级训练题 - 5068儿童网

幼儿珠心算初级阶段练习题 - 5068儿童网

  热门标签

  81yh.com sun127.com 671tyc.com 816msc.com 齐发国际官网注册
  93sun.com am76.com sb338.com 725sun.com 19suncity.com
  996sun.com 52vns.com 218sun.com 25sun.com 856sun.com
  申慱网址登入不了 888sb.com 申博在线138娱乐登入 529msc.com 351msc.com